ධර්ගා නගරේ සිංහල මුස්ලිම් සමගිය හරි ඉහළයි

DSC_5155

අලුත්ගම ධර්ගා නගරයේ කොටපිටිය ශ්‍රී සුධර්මාරාමය හා ඉමදූව ඇල්ලංගොඩ ශ්‍රී ගුණානන්දාරාමය යන උභය විහාරාධිපති ආන්දුගොඩ පඤ්ඤානන්ද නාහිමිගේ ආදාහන පූජෝත්සවය අද පැවැත්විණි.

ධර්ගා නගරයේ මුස්ලිම් ජනතාව ඒ හිමියන්ගේ දේහය තම කර මතින් රැගෙන ගියහ.

http://www.lankadeepa.lk/index.php/top_story/348638

Advertisements
This entry was posted in Admin, Link. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s